Luisterkindwerker    /    Luisterkind Trainer    /    Regressie- en reïncarnatietherapeut

“Wat ik leer wil ik doorgeven aan de nieuwe generatie / nieuwetijdskinderen. Ik voelde me elke maand een sprong vooruit maken. Ik ben zo gegroeid. Heb mooie mensen ontmoet, ben ontzettend dankbaar hiervoor.”

LUISTERKINDOPLEIDING